Algemene prioriteiten

10 december 2013

Iris 2-plan

De levenskwaliteit in Brussel garanderen, het voor iedereen mogelijk maken om zich zonder hinder te...

Lees het vervolg >>
10 december 2013

Gemeentelijke plannen

In het Iris 2-mobiliteitsplan worden de grote prioriteiten opgesomd op vlak van mobiliteit op gewestelijk...
Lees het vervolg >>

Doelgroepgerichte acties

10 december 2013

Voetgangersplan

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil stappen opnieuw hoog op de agenda zetten. Doelstelling...
Lees het vervolg >>
10 december 2013

Fietsplan

In aansluiting op het regionale vervoersplan Iris 2 en in het verlengde van het Fietsplan 2005-2009, heeft de...
Lees het vervolg >>
10 december 2013

Verkeersveiligheid

Het Verkeersveiligheidsplan stelt een samenhangend pakket van doelstellingen en concrete maatregelen voor die...
Lees het vervolg >>
22 december 2016

Parkeerbeleidsplan

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de parkeerregels in de 19 Brusselse gemeenten vereenvoudigen en...
Lees het vervolg >>
8 mei 2017

Taxiplan

De nieuwe Brusselse taxiregels zetten in op betere dienstverlening voor de klant en een versterking van de...

Lees het vervolg >>
28 oktober 2016

Goederenvervoerplan

Een richtplan voor het goederenvervoer dat de maatregelen bepaalt die nodig zijn om goederen binnen het gewest...
Lees het vervolg >>
10 augustus 2016

Toegankelijkheidsplan

Het Toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) vormt een eerste stap naar een 100%...
Lees het vervolg >>

Varia

11 juni 2015

Brussels Smart Mobility

Een gecoördineerde, transversale en multidisciplinaire aanpak van het mobiliteitsprobleem.
Lees het vervolg >>
10 mei 2017

Kenniscentrum mobiliteit

Brussel Mobiliteit heeft het Centre d’études sociologiques (CES) van de Université Saint-Louis – Bruxelles...
Lees het vervolg >>
Toekomstvisie Louizalaan 2040
5 mei 2014

Mobil2040

De studie MOBIL2040 behandelt alle mobiliteitsaspecten van de verschillende vervoermiddelen: de...
Lees het vervolg >>
Realized by means of Brussels UrbIS®©