1. Algemene prioriteiten

  1. Iris 2-plan
  2. Gemeentelijke plannen
 2. Doelgroepgerichte acties

  1. Voetgangersplan
  2. Fietsplan
  3. Verkeersveiligheid
  4. Parkeerbeleidsplan
  5. Taxiplan
  6. Goederenvervoerplan
  7. Toegankelijkheidsplan
 3. Varia

  1. Brussels Smart Mobility
  2. Kenniscentrum mobiliteit
  3. Mobil2040

Laatst bijgewerkt op 10 december 2013

Gemeentelijke mobiliteitsplannen

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is een planningsinstrument voor het mobiliteitsbeleid op gemeentelijke schaal. Elke gemeente heeft haar eigen GMP dat meer uitleg geeft bij het luik mobiliteit van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan en rekening houdt met het Iris 2-plan.

De belangrijkste doelstellingen van het GMP zijn een betere mobiliteit en toegankelijkheid, meer verkeersveiligheid en een hogere levenskwaliteit voor de inwoners door een rationeler autogebruik.

Op vlak van toegankelijkheid en mobiliteit gaat het om:

 • de organisatie van een coherent systeem voor verplaatsingen van personen en goederen binnen de gemeente; multimodaal, hiërarchisch opgebouwd en op een correcte manier aangekondigd;
 • een oplossing voor de toegankelijkheid van de belangrijkste activiteitspolen, voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een beperkte mobiliteit;
 • het stimuleren van stappen, fietsen en openbaar vervoer, het aanmoedigen van intermodaliteit en een rationeler autogebruik;
 • bijdragen tot een optimale inplanting van diverse stedelijke activiteiten (wonen, werken, handel...) waarbij een mix van verschillende functies voorop staat.

Op vlak van verkeersveiligheid wil het GMP het aantal en de ernst van de ongelukken terugdringen.

Op vlak van levenskwaliteit is het de bedoeling om:

 • de publieke ruimte aangenamer te maken en de ontwikkeling van plaatselijke activiteiten te steunen;
 • nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen (geluidsoverlast, luchtvervuiling...).

 

In drie fasen

Het GMP omvat drie stappen:  

 • een diagnose, waarbij een stand van zaken opgemaakt wordt van de bestaande plannen en maatregelen, waarbij de uitdagingen en zwakke punten worden opgelijst en de informatie wordt geanalyseerd;
 • een conceptfase, waarbij scenario's worden uitgewerkt die rekening houden met de te verwachten evoluties voor elke manier van verplaatsen. Daarna moet de keuze gemaakt worden voor een scenario waarin duurzame mobiliteit centraal staat;
 • een actieplan, met concrete voorstellen en de betrokken verantwoordelijken voor het uitvoeren van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan.

Het Gewest cofinanciert elk GMP en helpt in samenwerking met de gemeente ook aan de uitwerking ervan. Aan het einde van het proces wordt elk GMP goedgekeurd door de Brusselse regering.

Dankzij een GMP heeft een gemeente een toekomstgerichte visie op haar mobiliteit, en dit zowel op middellange als lange termijn. Het plan vormt ook een kader voor informatie, sensibilisering, overleg en coördinatie van lokale actoren.

Meer info: raadpleeg het GMP van je gemeente op de gemeentelijke website

Realized by means of Brussels UrbIS®©