1. Algemene prioriteiten

  1. Iris 2-plan
  2. Gemeentelijke plannen
 2. Doelgroepgerichte acties

  1. Voetgangersplan
  2. Fietsplan
  3. Verkeersveiligheid
  4. Parkeerbeleidsplan
  5. Taxiplan
  6. Goederenvervoerplan
  7. Toegankelijkheidsplan
 3. Varia

  1. Brussels Smart Mobility
  2. Kenniscentrum mobiliteit
  3. Mobil2040

Laatst bijgewerkt op 10 december 2013

Het Iris 2-plan

Het Iris 2-plan is een strategisch document dat de richting aangeeft waarin het vervoerbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2015-2020 zou moeten evolueren. Het moet de verkeersopstoppingen in de hoofdstad een halt toeroepen.

De algemene doelstelling is om het autoverkeer tegen 2018 met 20% terug te dringen in vergelijking met de cijfers uit 2001. Daarom worden enerzijds maatregelen naar voor geschoven die alternatieve mobiliteit aanmoedigen, zoals meer voetgangerszones, fietsinfrastructuur, trams en bussen in eigen bedding, de automatisering en uitbreiding van het metronet, enzovoort.

Anderzijds heeft het plan het over maatregelen die een rationeel autogebruik bevorderen, zoals een beter parkeerbeleid, de bescherming van woonzones en een belasting op het autogebruik... 

Meer info: download het Iris 2-mobiliteitsplan

Realized by means of Brussels UrbIS®©