1. Algemene prioriteiten

  1. Iris 2-plan
  2. Gemeentelijke plannen
 2. Doelgroepgerichte acties

  1. Voetgangersplan
  2. Fietsplan
  3. Verkeersveiligheid
  4. Parkeerbeleidsplan
  5. Taxiplan
  6. Goederenvervoerplan
  7. Toegankelijkheidsplan
 3. Varia

  1. Brussels Smart Mobility
  2. Kenniscentrum mobiliteit
  3. Mobil2040

Laatst bijgewerkt op 10 december 2013

Voetgangersplan

D regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil het wegverkeer met 20 % terugdringen in vergelijking met het niveau van 2001. In het Iris 2-plan kan je lezen hoe de regering deze doelstelling wil bereiken: door in de eerste plaats openbaar vervoer, fietsen en stappen te bevorderen en het individueel autovervoer te ontmoedigen. Iris 2 voorziet ook een Voetgangersplan om van Brussel een duurzame hoofdstad met een betere levenskwaliteit te maken.

Wat is het Voetgangersplan?

Met dit strategisch Voetgangersplan wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werk maken van een doorgedreven en omvattend beleid om de stad écht voetgangersvriendelijk te maken. De focus ligt daarbij op het bevorderen van het stappen voor dagelijkse verplaatsingen. Daaruit vloeien concrete hefbomen voort op het vlak van verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw, normen en organisatie, imago en promotie. Het plan is vooral bedoeld als hefboom en inspiratiebron om een cultuurverandering teweeg te brengen. Inspelen op de behoeften van de voetganger moet een automatische reflex worden bij alle actoren. 

Meer info: download het Voetgangersplan
 


Realized by means of Brussels UrbIS®©