1. Fietsen in Brussel

  1. Fietsnetwerk
  2. Fietsroutes
  3. FietsGEN
  4. Fietsvoorzieningen
  5. Fietskaart
  6. Intermodaliteit
 2. Fietsplannen

  1. Acties en promotie
  2. Recreatief fietsen
  3. Fietsen naar je werk
  4. Veilig fietsen
  5. 's Winters op de fiets
  6. Fietsuitrusting
  7. Diefstalpreventie
 3. Meer info

  1. Nuttige links
  2. Publicaties

Laatst bijgewerkt op 18 april 2016

Het Brusselse fietsnetwerk

De aanleg van een goed fietsnetwerk is uiterst belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Daarom bouwt Brussel stap voor stap een netwerk van fietsroutes uit, zodat fietsers zich rustig en veilig kunnen verplaatsen.

De structuur van dit netwerk bestaat uit drie grote onderdelen:

 • de Gewestelijke Fietsroutes (GFR's), die bewegwijzerd zijn en verschillende gemeenten doorkruisen, zowel via lokale wegen als via hoofdverkeerswegen (doorgaans gewestwegen), met voorzieningen die afhankelijk zijn van het type weg. Er bestaan tevens gemeentelijke fietsroutes
 • de fietsvoorzieningen op de hoofdwegen, waar men in de mate van het mogelijke de fietsers tracht te scheiden van het autoverkeer
 • het openstellen van wijken voor fietsers op de lokale wegen, waar gemikt wordt op gemengd verkeer: de fietsers rijden samen met de auto's, waarvan de snelheid ingeperkt wordt door de invoering van de zones 30, het veralgemenen van het beperkt eenrichtingsverkeer (BEV)...

Hierbij komt nog de groene wandeling, een prachtig afgebakend traject van meer dan 63 km dat het Gewest omsluit en waarlangs fietsers en voetgangers verschillende parken en natuurgebieden kunnen doorkruisen.

Realized by means of Brussels UrbIS®©