1. Fietsen in Brussel

  1. Fietsnetwerk
  2. Fietsroutes
  3. FietsGEN
  4. Fietsvoorzieningen
  5. Fietskaart
  6. Intermodaliteit
 2. Fietsplannen

  1. Acties en promotie
  2. Recreatief fietsen
  3. Fietsen naar je werk
  4. Veilig fietsen
  5. 's Winters op de fiets
  6. Fietsuitrusting
  7. Diefstalpreventie
 3. Meer info

  1. Nuttige links
  2. Publicaties

Laatst bijgewerkt op 10 januari 2013

Veilig fietsen in de stad

Fietsen in de stad is niet altijd eenvoudig... Je plaats vinden tussen het verkeer, je zichtbaar maken, rekening houden met de andere weggebruikers... allemaal problemen waarmee fietsers dagelijks geconfronteerd worden. Mits enkele voorzorgsmaatregelen echter niets onoverkomelijk!


Zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent en een goede uitrusting hebt!

De eerste veiligheidsregel is ervoor zorgen dat je wordt opgemerkt. Als je geen oogcontact hebt met een bestuurder, moet je ervan uitgaan dat hij jou niet gezien heeft: je bent dus in gevaar.

Aanbevolen uitrusting

 • Reflectoren en verlichting die werkt (verplicht)
 • Gekleurde of witte kledij
 • Helm
 • Fluorescerende banden (aan de enkels, zoals fietsspelden of aan de polsen)
 • Fluorescerende armbanden
 • Bijkomende fietsverlichting (bijvoorbeeld halogeenlamp die blijft branden in stilstand dankzij een kleine batterij, een dynamo die werkt in alle omstandigheden, enz.).

Waar vind je dat materiaal ? Zie onder Fietsuitrusting


Opgepast voor de dode hoek!

Een dode hoek is het deel vooraan, opzij en achteraan het voertuig dat niet te zien is in de achteruitkijkspiegel. Het risico dat de bestuurder jou niet gezien heeft, is bijzonder groot bij grote voertuigen (bus, autocar, oplegger, vrachtwagen en grote bestelwagen).

Haal een zwaar voertuig nooit rechts in, zelfs als het stilstaat: het risico bestaat dat je je in de dode hoek bevindt en dat je, als het voertuig naar rechts afdraait, onder de wielen terecht komt. Dit is de oorzaak van heel wat dodelijke ongevallen.


Hou afstand - Neem je plaats in

Het verkeersreglement verplicht bestuurders (dus ook fietsers) rechts te houden.

In de geest van het verkeersreglement moet een fietser zich ook wapenen tegen de onvoorzichtigheid van anderen en tegen onvoorziene obstakels. Hij moet dus op een redelijke afstand van de portieren van geparkeerde wagens blijven. Voorzie een minimumafstand van ongeveer 1 meter: dat behoedt je voor openzwaaiende portieren en automobilisten die hun parkeerplaats verlaten.

Een automobilist die jou inhaalt moet anderzijds een zijdelingse afstand houden van minimum 1 meter tussen jouw fiets en zijn wagen.


Op een rotonde

Let op! Op een rotonde gelden bijzondere veiligheidsregels.

 • Als het om een kleine rotonde gaat met één enkele rijstrook, kan je in het midden van de weg blijven. Het oversteken van een dergelijke rotonde duurt enkele seconden en is heel veilig: de statistieken tonen aan dat er erg weinig ongevallen gebeuren, dankzij de zeer geringe snelheden.
 • Als de rotonde groot is en twee rijstroken heeft, kan je de rechterrijstrook gebruiken, maar zonder te veel rechts te rijden (anders zouden de automobilisten kunnen denken dat je de rotonde bij de volgende afslag wil verlaten). Steek de linkerarm uit zolang je van plan bent om op de rotonde te blijven. Zo weet elke automobilist die jou zou willen inhalen dat je rechtdoor rijdt. Als je je niet zeker voelt, steek de rotonde dan te voet over. Je zou ook fietslessen kunnen volgen.Volg een 'duidelijke lijn'

Onduidelijke bedoelingen liggen aan de basis van heel wat ongevallen. Zorg ervoor dat je bedoelingen nooit dubbelzinnig kunnen worden geïnterpreteerd. Uiterst rechts rijden wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als "ik wil mij laten inhalen".

Als je rechtdoor fietst, volg dan een rechte lijn, zonder uit te wijken naar de open parkeerplaatsen tussen de geparkeerde voertuigen.


Sla in alle veiligheid links af

Links afslaan is een moeilijk manœuvre.

Als je rechtstreeks links wil afslaan, geef je dit aan door je arm uit te steken op een bepaalde afstand van het kruispunt. Neem een duidelijke plaats in: door meer naar het midden van de weg te gaan rijden, maak je duidelijk dat je wil afdraaien. Vermijd altijd bruuske manoeuvres.

Uit voorzichtigheid, in functie van je fietsrijervaring of in moeilijke situaties (zware voertuigen, meerdere files, tramsporen), kan je er de voorkeur aan geven om "links af te slaan via rechts". Voer je manoeuvre in twee fasen uit: je rijdt naar het verkeerslicht van de dwarsstraat aan je rechterkant en wacht tot het groen wordt.

Op bepaalde kruispunten met verkeerslichten vergemakkelijkt een opstelvak voor fietsers het links afslaan. Door je in het opstelvak vóór de wagens te plaatsen, ben je zichtbaarder en veiliger.


Veilig door straten met beperkt eenrichtingsverkeer (BEV)

Ongevallen in straten met BEV doen zich slechts voor op bepaalde types kruispunten, met name die waar een automobilist zich er niet van bewust is dat er een fietser van rechts kan komen. Ga in een straat met BEV na, zelfs als je voorrang van rechts hebt, of er oogcontact is. Als dat niet het geval is, neem dan je voorrang niet. Doe hetzelfde als je geconfronteerd wordt met een automobilist die uit een garage of een parking komt.

Je moet rechts houden, maar denk er ook aan dat je zichtbaar moet blijven voor een automobilist die een parkeerplaats verlaat. Hou goed rechts als je een kruispunt nadert. Sommige gemeenten brengen deze voorzorgsmaatregel in herinnering via wegmarkeringen.

Vergeet niet dat de wegmarkeringen rechts van jou enkel op jou van toepassing zijn: rij niet op "z'n Engels" door op wegmarkeringen te rijden die bedoeld zijn voor de andere richting!


Meer info
:
Website van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV)
Download de folder "Veilig op de fiets, geen probleem! Praktische tips voor stadsfietsers"

Realized by means of Brussels UrbIS®©