1. De metro in Brussel

    1. Netwerk
    2. Intermodaliteit
    3. Toegankelijkheid PBM
    4. Vervoersbewijzen
    5. Nieuw op het net.

Laatst bijgewerkt op 26 juni 2013

Het netwerk

De metro is een uiterst efficiënt vervoermiddel om zich te verplaatsen in Brussel. Doordat de metro's voor het grootste deel ondergronds rijden, hebben ze geen last van verkeershinder en brengen ze je snel van het ene eind van het Gewest naar het andere eind.

Het metronet telt 59 stations en zorgt voor de verbinding tussen de belangrijkste gewestelijke centra, zoals kantoorzones, administratieve centra, onderwijsinrichtingen, commerciële centra, ziekenhuizen, musea of sportcentra.

De metro rijdt van vijf uur `s morgens tot middernacht. In het weekend kan je van middernacht tot drie uur 's morgens gebruikmaken van het nachtelijk busnet van de MIVB, Noctis. Een ander alternatief is het systeem van de collectieve taxi's, het Collecto-systeem, dat je elke nacht, tussen middernacht en zes uur `s morgens, tegen een klein prijsje naar je bestemming brengt (zie rubriek Taxi's - artikels Collecto).

De metro wordt geëxploiteerd door de Brusselse openbare vervoersmaatschappij, de MIVB, terwijl Brussel Mobiliteit instaat voor de infrastructuur.

Gelet op het potentieel van de metro in het licht van de verkeersontlasting van het Gewest, voorziet het ontwerp van het Iris 2-Plan (zie rubriek De mobiliteit van morgen) nieuwe veranderingen en heel wat uitbreidingen voor het bestaande metronet.

 

Alle info

Actuele informatie over de MIVB, alsook inlichtingen over het metronet, de dienstregelingen en de gebruiksvoorwaarden zijn terug te vinden op de website mivb.be.


Realized by means of Brussels UrbIS®©