1. Brussel met de moto

    1. Parkeren
    2. Tips
  2. Meer info

    1. Categorieën
    2. Links

Laatst bijgewerkt op 18 april 2016

Nuttige links

Hieronder geven we enkele sites van instanties of verenigingen die iets te maken hebben met de gemotoriseerde tweewielers. Je vindt er brochures, informatie, nuttige adressen,...

 

Institutionele sites

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
De FOD Mobiliteit en Vervoer zorgt voor de uitwerking en de invoering van het federaal mobiliteitsbeleid. Hierbij concentreert de FOD zich op de veiligheid, het milieu, de sociale aspecten en de optimale integratie van alle vervoerswijzen.

BIVV (Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid)
Het BIVV profileert zich als tussenpersoon en als een instantie voor overleg en coördinatie tussen de verschillende actoren op het vlak van de verkeersveiligheid.

OCW (Opzoekingscentrum voor de wegenbouw)
Het opzoekingscentrum voor de wegenbouw is een private researchinstelling van openbaar nut dat een onafhankelijk kenniscentrum wil zijn, dat in de spits van de technologie op wegengebied staat.

 

Representatieve motoverenigingen (niet-exhaustieve lijst)

vzw FEDEMOT (in het frans)
De vzw FEDEMOT werd opgericht in 2000 en bestaat uit vrijwilligers-motorrijders. Deze vereniging verdedigt de bestuurders van gemotoriseerde tweewielers, ongeacht de categorie, en wil de dialoog onderhouden met alle gezagsniveaus : gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk en federaal.

MAG (vzw Motorrijders Actiegroep België)
De vzw MAG werd opgericht in 1992 door en voor motorrijders. Deze vereniging komt op voor de rechten van de motorrijders en wil het gebruik van de moto bevorderen.

FEMA - Federatie van Europese Motorrijders Associaties
De FEMA is een vereniging die de motorrijders in Europa vertegenwoordigt. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de FEMA is het promoten en verdedigen van de belangen van de motorrijders bij de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Realized by means of Brussels UrbIS®©