1. Brussel met de moto

  1. Parkeren
  2. Tips
 2. Meer info

  1. Categorieën
  2. Links

Laatst bijgewerkt op 18 april 2016

Parkeren van motorfietsen

In het kader van zijn algemeen parkeerbeleid houdt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rekening met de problematiek van het parkeren van motorfietsen. De mogelijkheid om specifieke parkeerplaatsen voor motorfietsen te voorzien over het ganse grondgebied van het gewest wordt overwogen (zoals de parkeerplaatsen voor motorfietsen op de Guldenvlieslaan die er kwamen op vraag van de motorrijders).


Enkele regels ter herinnering!

We brengen enkele regels in herinnering die van toepassing zijn voor het parkeren van gemotoriseerde tweewielers:

 • Net zoals fietsen, moeten tweewielige bromfietsen buiten de rijbaan en de parkeerzones met een markering die de denkbeeldige rand van de rijweg aanduidt, opgesteld worden, zonder dat zij het verkeer van de andere weggebruikers hinderen of onveilig maken, behalve op plaatsen waar dit specifiek toegelaten is;
 • Motorfietsen mogen gestald worden op parkeerplaatsen aangeduid met een verkeersbord E9b (parking auto's);
 • Er werd een nieuw verkeersbord ingevoerd, het bord E9i, dat aangeeft dat een parkeerplaats uitsluitend voorbehouden is voor motorfietsen. Het betekent 'parkeren voorbehouden voor motorfietsen';
 • Binnen een afgebakend parkeervak voor één auto mogen meerdere motorfietsen worden geparkeerd. Indien het een betalend parkeervak is, moet dan slechts één maal betaald worden;
 • Motorfietsen mogen haaks op de rand van de rijbaan gestald worden op voorwaarde dat zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.

Realized by means of Brussels UrbIS®©