1. De Brusselse taxi's

  1. Kwalitatieve dienst
  2. Hoe herken je ze?
  3. Waar vind je ze?
  4. Hoeveel kosten ze?
  5. Taxi's voor PBM
  6. Enkele tips
  7. Klacht? Iets verloren?
  8. Limousinedienst
 2. Collecto-Nachttaxi's

  1. Principe
  2. Een Collecto reserveren
  3. 's Nachts werken?
  4. Vertrekpunten
 3. Taxicheques

  1. Voor wie?
  2. Hoe gebruik je ze?
  3. Waar verkrijg je ze?
 4. Formulieren

  1. Verloren voorwerpen
  2. Gevonden voorwerpen
  3. Klachten
  4. Aanvraag van informatie

Laatst bijgewerkt op 4 mei 2017

De taxi's voor PBM

Van de 1.272 Brusselse taxi's zijn er 97 uitgerust om rolstoelgebruikers te vervoeren.

Weigert men je een taxi te sturen die aangepast is voor personen met een beperkte mobiliteit of moet je abnormaal lang wachten? Heb je een andere onaangename ervaring in verband met je vraag naar een pmb-taxi? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de directie Taxi's van Brussel Mobiliteit via het nummer 0800 94 001 en vermeld de dag en het uur van het incident, alsook de naam van de maatschappij of de telefooncentrale waarover je ontevreden bent.    

Indien je een taxi wil bestellen die aangepast is aan personen met een beperkte mobiliteit, kan je contact opnemen met één van de taxibedrijven uit de volgende lijst.

Gehandicapten kunnen ook gebruik maken van de TaxiBus van de MIVB. Een gehandicapte persoon is een persoon die beschikt over het juiste document van de FOD Sociale Zekerheid. Deze persoon moet zich vooraf hebben ingeschreven om van het systeem gebruik te kunnen maken.

Personen die gebruik willen maken van de TaxiBus, moeten contact opnemen met de centrale van de MIVB (02 515 23 65) om te laten weten dat ze een rit nodig hebben. Als de gehandicapte een TaxiBus heeft gebruikt moet hij in geval van een klacht deze klacht indienen via de website van de MIVB. 

Meer info

 

Realized by means of Brussels UrbIS®©