Professionelen en scholen

Voor een goed mobiliteitsbeheer is samenwerking tussen alle betrokken actoren vereist.

Daarom zette het Gewest ondersteunende procedures en structuren op voor de verschillende actoren.

Het gaat er niet alleen om de grote verplaatsingsstromen te reglementeren, zoals in het kader van de vervoersplannen, maar ook om aan de beroepschauffeurs relevante adviezen en nuttige inlichtingen te verlenen in verband met mobiliteit.

Alle info in deze rubriek...

Realized by means of Brussels UrbIS®©