Welk mobiliteitsbeeld geven we aan onze kinderen?

De nieuwe katern van de mobiliteitsgids focust op schoolmobiliteit.
04/09/2017


Be walking, be brussels

Met 3 voetgangerstools op weg naar een stapvriendelijk Brussel.
31/08/2017


Projectoproep “verkeersveiligheid”

Steun voor verenigingen actief in het domein van verkeersveiligheid !
28/08/2017


Renovatie Hallepoorttunnel

Brussel Mobiliteit werkt aan een veiligere tunnel. Ontdek de alternatieven.
17/01/2017


Cycloparking beheert fietsboxen en fietsparkings

Centraal online inschrijvingsplatform gelanceerd.
13/07/2017


Verkeerstest op ware schaal in Koekelberg

Sinds 21 augustus is de test lichtjes aangepast.
23/05/2017


Consultatieronde voor Gewestelijk Mobiliteitsplan

Het Brusselse gewest wil alle stakeholders en Brusselaars betrekken.
22/02/2017


Elektrische laadpalen in Brussel

Heb je zelf een paal geïnstalleerd? Laat het ons weten!
24/03/2016


Nieuws
Archieven

Consultatieronde voor Gewestelijk Mobiliteitsplan

Mobiliteit is een zaak van ons allemaal. Het Gewestelijk Mobiliteitsplan zal vastleggen hoe de mobiliteit in Brussel er morgen zal uitzien en welke maatregelen nodig zijn om de toegankelijkheid van onze hoofdstad te garanderen.

Voor de samenstelling van dit plan zal het Brussels Gewest de komende weken zoveel mogelijk stakeholders en Brusselaars raadplegen. Einddoel is een concreet, uitvoerbaar plan dat gedragen wordt door alle verschillende actoren.

Het gewestelijk mobiliteitsplan is de concrete vertaling van de strategische mobiliteitsdoelstellingen in het Gewestelijke Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Daar waar het GPDO bijvoorbeeld voorschrijft dat de autodruk met 20% moet verminderen tegen 2025, zal het gewestelijke mobiliteitsplan weergeven op welke concrete manier het Brusselse Gewest dit wil doen.

In een eerste ronde maakte het Gewest een analyse op van de mobiliteitssituatie in Brussel aan de hand van de mening van 200 verschillende mobiliteitsactoren, waaronder bewoners, gemeentes, Beci, de Lijn, MIVB, enzovoort. Daarnaast werd Brussel ook gebenchmarkt met andere Europese steden op zelfde maat als Brussel en met gelijkaardige functies, zoals Barcelona, Bordeaux, Kopenhagen, Genève, Helsinki en Munchen, om te kijken wat Brussel nog meer en beter kan doen. Deze eerste analyse structureert de participatieronde die zal starten vanaf 22 februari.

Via workshops, goodmove.brussels, @begoodmove, en ontmoetingen met mensen wil het Brusselse gewest alle verschillende stakeholders en Brusselaars betrekken. De input van de jonge generatie Brusselaars is van groot belang. Die jongere generatie gebruikt volop het openbaar vervoer, vindt het normaal om de fiets te nemen, heeft minder interesse dan vroeger in een eigen wagen of rijbewijs. Het is de Erasmus-generatie die in veel andere steden is geweest en buitenlandse good practices of projecten kent.

Realized by means of Brussels UrbIS®©