Welk mobiliteitsbeeld geven we aan onze kinderen?

De nieuwe katern van de mobiliteitsgids focust op schoolmobiliteit.
04/09/2017


Be walking, be brussels

Met 3 voetgangerstools op weg naar een stapvriendelijk Brussel.
31/08/2017


Projectoproep “verkeersveiligheid”

Steun voor verenigingen actief in het domein van verkeersveiligheid !
28/08/2017


Renovatie Hallepoorttunnel

Brussel Mobiliteit werkt aan een veiligere tunnel. Ontdek de alternatieven.
17/01/2017


Cycloparking beheert fietsboxen en fietsparkings

Centraal online inschrijvingsplatform gelanceerd.
13/07/2017


Verkeerstest op ware schaal in Koekelberg

Sinds 21 augustus is de test lichtjes aangepast.
23/05/2017


Consultatieronde voor Gewestelijk Mobiliteitsplan

Het Brusselse gewest wil alle stakeholders en Brusselaars betrekken.
22/02/2017


Elektrische laadpalen in Brussel

Heb je zelf een paal geïnstalleerd? Laat het ons weten!
24/03/2016


Nieuws
Archieven

Verkeerstest op ware schaal in Koekelberg

De gemeenten Ganshoren en Koekelberg, de MIVB en Brussel Mobiliteit hebben samengezeten over de ontvangen klachten over de verkeerstest. Samen hebben ze beslist om een aantal aanpassingen door te voeren. Het algemene principe van het eenrichtingsverkeer rond de Basiliek blijft behouden.

Aanpassingen

  • De middenberm van de Emile Bossaertlaan wordt opnieuw opengesteld zodat wie van de Sint-Agatha-Berchemselaan komt naar de Pantheonlaan of de tunnel kan rijden zonder te moeten omrijden via het Bastenakenplein en de Emile Bossaertlaan.
  • Om de weggebruikers die uit de Sint-Agatha-Berchemlaan komen de kans te geven de vier rijvakken in alle veiligheid over te steken, worden de verkeerslichten opnieuw geactiveerd.
  • Ter hoogte van de Frederiksborg wordt het verkeer in tegengestelde richting heringevoerd zodat het weer mogelijk wordt om zonder omrijden van de as Emile Bossaertlaan / Sermonlaan naar de Broustinlaan te gaan.

Voor het heropenen van de bypass aan de Segherslaan wordt gewacht op de tellingen. Na de evaluatie die dit najaar voorzien is, blijft deze heropening een optie.

Realized by means of Brussels UrbIS®©