Bedrijfsvervoerplan

Een bedrijfsvervoerplan bestaat uit de studie, de uitvoering, de evaluatie en het updaten van maatregelen van één of meer ondernemingen om de verplaatsingen in verband met de bedrijfsactiviteiten duurzaam te beheren.

De bedoeling is de mobiliteit in Brussel te verbeteren via een langetermijnstrategie voor bedrijfsverplaatsingen. Een aantal concrete maatregelen moeten voor een evenwicht zorgen tussen mobiliteits- en milieuproblemen enerzijds en de socio-economische belangen van de ondernemingen anderzijds. De bedrijfsvervoerplannen moedigen een rationeel gebruik van de auto aan en promoten duurzame vervoermiddelen (stappen, fietsen, openbaar vervoer).

Meer concreet, wat is een bedrijfsvervoerplan ?

Meer concreet moet elk Brussels bedrijf een vervoerplan indienen met volgende onderdelen:

 • algemene gegevens over het bedrijf (adres, contactpersoon...)
 • een diagnose van hoe het bedrijf met mobiliteit omgaat
 • een concreet actieplan met te bereiken doelstellingen (met inbegrip van de verplichte maatregelen)

Om de drie jaar moet de diagnose opnieuw gesteld worden en moet het actieplan geëvalueerd en geactualiseerd worden. De bedrijven hebben in 2014 hun BVP geüpdatet, een volgende update is dus voor 2017.

Wat zijn de voordelen voor uw onderneming?

Zowel op korte als op middellange en lange termijn is de meerwaarde duidelijk.

Denk maar aan:

 • een betere bereikbaarheid en bijkomende kansen om gekwalificeerd personeel te lokken.
 • minder kosten en parkeerproblemen.
 • stiptere en kalmere werknemers omdat ze niet langer stil staan in de file.
 • een betere omgeving voor de hele samenleving en uw medewerkers in het bijzonder.
 • een beter intern en extern imago doordat u de zorg voor het milieu en het comfort van uw personeel uitdraagt

Wie moet een bedrijfsvervoerplan opstellen?

Elke instelling van publiek en privaat recht met meer dan 100 personeelsleden op eenzelfde plaats in het Brussels Gewest is verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen.

Met andere woorden zowel privébedrijven als ministeries, parastatalen...

Een andere verplichting, opgelegd door de federale overheid, geldt in heel België: alle instellingen met meer dan 100 personeelsleden moeten hun woon-werkverplaatsingen in kaart brengen. Om dubbel werk te vermijden, kunnen de Brusselse bedrijfsvervoerplannen ook op federaal niveau ingediend worden.
Meer info: mobilit.fgov.be

Hoe helpt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Leefmilieu Brussel staat in voor de globale administratieve en methodologische ondersteuning in verband met de invoering van het bedrijfsvervoerplan. Op de website staan alle wettelijke documenten en alle praktische info om een plan te kunnen opstellen.

Meer info: zie Leefmilieubrussel.brussels 

 

Het BVP-formulier (opgesteld door Leefmilieu Brussel) kan ingevuld worden op de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer info: irisbox.be 

 

Brussel Mobiliteit vormt de schakel tussen de ondernemingen en de instellingen die instaan voor autodelen, samenrijden, openbaar vervoer en fietsen, en ook de sociale partners. Ze draagt zo bij tot de invoering van concrete acties voor een alternatieve mobiliteit in het kader van de vervoerplannen.

Brussel Mobiliteit:

 • schenkt je bedrijf de helft van de kostprijs voor het opstellen van een bereikbaarheidsfiche, aangemaakt door de MIVB. Benieuwd hoe zo'n fiche eruit ziet? Bekijk dan alvast het voorbeeld van de bereikbaarheidsfiche van Brussel Mobiliteit.
  Meer info: mivb.be
 • helpt je één keer per jaar met de organisatie van een bewustmakingscampagne voor rationeel autogebruik: "Naar het werk zonder auto" tijdens de Week van Vervoering (elk jaar van 16 tot 22 september)
  Meer info: zie rubriek "Actie naar het werk zonder auto"
 • moedigt de inrichting van een infostand in je bedrijf aan. Dit is de ideale manier om je werknemers op eigen terrein informatie op maat te verstrekken over de verschillende vervoermiddelen die ze kunnen gebruiken.
  Meer info: zie "Contact"

Wetgeving

Voorbeelden van actieplannen?

In 2001 ontwikkelde een groep Europese specialisten mobiliteitsbeheer in het kader van het Europees SAVE II-project (programma voor energie-efficiëntie van de EU) een Toolbox om ondernemingen te helpen hun mobiliteit duurzamer te beheren.

Zie website: mobilitymanagement.be

  Bedrijfsvervoerplan - Voorbeeld Dexia

Contact

Brussel Mobiliteit - Directie Beleid

Adres: Vooruitgangsstraat 80 bus 1 - 1035 Brussel - F 02 204 15 10

  

Leefmilieu Brussel

Website: leefmilieu.brussels/bvp

Adres: Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel

Realized by means of Brussels UrbIS®©