Coördinatie van de Bouwplaatsen

Nieuw: OpleidingsaanbodDe werkzaamheden op gewestwegen zijn onderworpen aan een specifieke reglementering en dienen voor akkoord te worden voorgelegd aan de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.

Centraal principe van deze reglementering is dat geen enkele nieuwe werf van start mag gaan op de openbare weg zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.

Het gaat dan om werkzaamheden die op de openbare weg worden uitgevoerd door de concessiehouders (Sibelga, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, federale staat) (.pdf) (71K).

Directie en Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen

 • Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen

Binnen Brussel Mobiliteit coördineert de Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen de werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze cel staat ook in voor het secretariaat van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.

 • De Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen

De commissie heeft als taak de werken die de concessiehouders van plan zijn uit te voeren op, onder of boven de openbare weg, in tijd en ruimte te coördineren. De commissie bepaalt de plaats, de duur en de aanvangsdatum van de werken, evenals de eventuele begeleidingsmaatregelen om de mobiliteit van alle weggebruikers te waarborgen.

Meer info:

Informatie voor de concessiehouders

De 'institutionele' verzoekers (degene die zich moeten bekendmaken bij de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen en die voorkomen op deze lijst) zijn verplicht om Osiris te gebruiken om de gegevens te registreren die nodig zijn voor de vervulling van de formaliteiten opgelegd door de gewestelijke regelgeving inzake werken op de openbare weg, behalve voor wat het beroep bij de regering betreft.

Osiris : https://osiprod.irisnet.be

Informatie voor de andere actoren

De niet-institutionele verzoekers (de anderen) hebben de keuze om Osiris te gebruiken voor dezelfde doeleinden. Zij kunnen eveneens kiezen om Osiris niet te gebruiken; in dat geval, moeten ze de stukken van hun vergunningsaanvraagdossier overmaken aan de beheerder, op het volgende adres:

Gewestwegdistrict@gob.irisnet.be
 

Gemeenteweg: via de respectievelijke gemeente

Adresgids van de gemeentelijke diensten die belast zijn met de niet-institutionele verzoekers

Adresgids van de Politiediensten voor de adviesaanvragen betreffend de signalitie en de deviatieplannen van de bouwplaatsen op de openbare weg 

Osiris : https://osiprod.irisnet.be

Wetgeving

Wetgeving betreffende de coördinatie en de organisatie van werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ordonnanties en besluiten – uittreksels uit het Belgisch Staatsblad):

Oude regeling: Ordonnantie van 5 maart 1998 en bijhorende besluiten

Coördinatie en  de organisatie van de werken

De administratieve  geldboeten

Gemodificeerd door:

Commissie voor de Coördinatie van de werken

Vervangen door:

Gemodificeerd door:

 

Regeling van kracht: Ordonnantie van 3 juli 2008 en bijhorende besluiten

Gemodificeerd door:

De  uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg

De coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg - Osiris

De  Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen

Gemodificeerd door:

Beperkingen

Verzoeningscomité

 

Ondergrondse kabels, buizen en leidingen

  

Ordonnantie van 26 juli 2013

Lijsten (concessiehouders, wegen...)

Downloads en type-dwarsdoorsneden

Downloads

Type-dwarsdoorsnedes

 

Formulier voor de aanmaak van type-dwarsdoorsnedes (exe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende:

V:  Voetpad

F: Fietspad

P: Parkeerstrook

R: Rijstrook

B: Berm

T: Openbaar vervoer

RT: Rijstrook op de bus/tramstrook

VF: Voetpad/Fiestpad

---: Gedeelte van de rijbaan weggelaten

V-P-F................  V-P-R................. V-P-RT.............. ou V-P-T................  V-R........................ V-F.......................... VF.....................
V-P-F-R--- V-P-R--- V-P-RT-RT-P-V V-R-B--- V-F-P-R-R-B VF-R-R-V
V-P-F-R-B--- V-P-R-B--- V-P-RT-RT-V V-R-B-R-R-R-R-B--- V-F-R-B--- VF-R-R-R-R-VF
V-P-F-R-F-P-V V-P-R-P-B--- V-P-RT-T-R-V V-R-B-R-V V-F-R-B-T-T-B-R-F-V VF-P-RT-RT-P-VF
V-P-F-R-R-F-P-V V-P-R-P-V V-P-T-R-R-T-P-V V-R-B-T-T-B-R-V V-F-R-F-V  
V-P-F-R-T-RT-V V-P-R-R-B   V-R-B-T-T-R-R-V V-F-R-R-F-V  
  V-P-R-R-P-V   V-R-P-B--- V-F-R-R-V  
  V-P-R-R-R-B   V-R-P-VF V-F-R-T-V  
  V-P-R-R-R-F-V   V-R-R-B--- V-F-R-V  
  V-P-R-R-R-P-V   V-R-R-B-R-R-V    
  V-P-R-R-R-R-R-V   V-R-R-R-B    
  V-P-R-R-R-T-V   V-R-R-R-R-R-F-V    
  V-P-R-R-R-V   V-R-R-R-R-R-V    
  V-P-R-R-V   V-R-R-R-R-V    
  V-P-R-T-R-P-V   V-R-R-R-V    
  V-P-R-T-RT-P-V   V-R-R-T---    
  V-P-R-T-T-R-P-V   V-R-R-T-R-P-V    
      V-R-R-V    
      V-R-T-T-R-V    
      V-R-T-V    
      V-R-V    
  De doorsnedes die hierboven zijn opgenomen zijn voorbeelden die kunnen aangepast worden.

Aanvraag en inschrijving opleidingen

 • Opleidingen:

Vanaf de maand april, zal het Gewest een gratis, uitgebreid opleidingsaanbod voorstellen betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen, bedoeld voor alle mogelijke geïnteresseerden.

Voor meer informatie, raadpleeg deze LINK

 

Inschrijvingsvoorwaarden:

- De opleiding wordt gratis aangeboden (ten laste van het Gewest) voor alle partijen die betrokken zijn bij de coördinatie van bouwplaatsen;

 - De inschrijvingen zijn beperkt tot 8 personen per sessie (behalve module 1);

 - Indien nodig kunnen bijzondere organisatieregelingen getroffen worden;

 - De aanvragen worden in aanmerking genomen in volgorde van inschrijving;

 - Deelnemers die zijn ingeschreven voor een module ontvangen een bevestiging per e-mail met vermelding van tijdstip en plaats van de opleiding;

 - Er moeten minstens 5 deelnemers zijn opdat de opleiding zou plaatsvinden. Zo niet, worden de aanvragers te gepasten tijde ingelicht;

 - Aanvragers die niet konden worden ingeschreven, ontvangen daarover een e-mail.  Ze zullen geïnformeerd worden over de volgende opleidingssessies.

 


 

 

 • Confederatie Bouw:

De Confederatie Bouw organiseert opleidingen over Osiris voor zijn leden.

Meer info via deze link.

Opleidingsmateriaal en informatie

De opleidingsdragers worden kosteloos ter beschikking gesteld van het grote publiek.
Zij kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat de bron ervan vermeld wordt én dat de inhoud ervan ongewijzigd gerespecteerd wordt. Elke wijziging die er door de gebruiker in wordt aangebracht moet duidelijk als dusdanig worden aangekondigd.
Indien er een afwijking optreedt tussen enerzijds de informatie die verspreid wordt door deze opleidingsdragers en anderzijds de wetteksten en geldende voorschriften dan gaan deze laatste voor. 
  
Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg : vulgarisatie 
Groot publiek
Beheerders
Niet-institutionele
verzoekers
Institutionele verzoekers
  
Codering van de bouwplaatsen van het type U en V in Osiris
Lijst met de noodzakelijke informatie en documenten voor de codering van bouwplaatsen in Osiris
Lijst met de documenten en vergunning verstrekt door Osiris
 
 
 • Besluit betreffende de uitvoering van bouwprojecten op de openbare weg of hoe de openbare weg berijdbaar houden tijdens de uitvoering van werkzaamheden: download voorstelling 
    

  

 • Sessie AVCB 2015 - Besluit betreffende de uitvoering van bouwprojecten op de openbare weg
  of Hoe de openbare weg berijdbaar houden tijdens de uitvoering van werkzaamheden

  

 

 

 

 
 
 • Bouwplaatscontrole (VSGB september 2015)
 
 
 • Sessie octobre 2014 KLIM-CICC - CCB
KLIM-CICC Reglementering Présentatie KLIM-CICC 
 

PV van de Commissie

Als je een PV van de Coördinatiecommissie bouwplaatsen wenst te ontvangen, kan je een e-mail sturen naar ccc@gob.irisnet.be waarin je het nummer van de PV en de datum van de vergadering vermeldt.

Contact

Gewestelijk Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit

Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen
Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel
T 02 204 22 70
F 02 204 15 33
E-mail: coordimail@gob.irisnet.be

Realized by means of Brussels UrbIS®©