Het Instituut voor de autocar en de autobus

Het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) is het studie- en expertiseorgaan van de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg.

Als studie- en expertiseorgaan richt het Instituut voor de autoCar en de autoBus vzw zich sinds 1991 op de ontwikkeling, de ondersteuning en de promotie van de sector. Dankzij de tripartiete samenstelling van het ICB, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de meest representatieve syndicale organisaties en de federale en regionale ministeries van Mobiliteit en Transport, speelt het de rol van coördinator bij het tot stand brengen van een ontmoetings- en overlegplatform tussen deze verschillende actoren.

Meer info op www.icb-institute.be

Realized by means of Brussels UrbIS®©