Rijscholen

De rijscholen moeten erkend worden, alsook de instructeurs en de directeurs van de rijscholen. De indeling per gewest gaat als volgt : (aanvragen en retributies) 

  • Een rijschool is afhankelijk van het gewest waar zij gevestigd is (gebaseerd op postadres van de hoofdzetel).
  • De gebrevetteerde personeelsleden behoren tot de rijschool en dus zijn afhankelijk van het gewest in dewelke de rijschool gevestigd is.
  • Een vestigingseenheid is afhankelijk van het gewest  waar zij gevestigd is, zelfs als deze locatie anders is dan de locatie van de rijschool waarvan deze eenheid deel uitmaakt.

Wetgeving

Publicaties

Formulieren

Retributies

Toegang tot het beroep van rijschoolinstructeur

Inlichtingen brevettenexamen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is nog niet in de mogelijkheid om de examens te organiseren tot het bekomen van een bewijs van beroepsbekwaamheid 'rijopleiding'.

U kan zich op heden inschrijven voor de Nederlandstalige examens georganiseerd door het Vlaamse Gewest. Het formulier en de te volgen inschrijvingsprocedure kan u terug vinden op hun site op mobielvlaanderen.be

Links

Contact

Brussel Mobiliteit
Directie Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel
Tel: 0800 94 001
E-mail: mobiliteit@gob.brussels

Service public de Wallonie
Direction Certification et Homologation
Accession à la conduite
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur
Tel: 081 77 29 65
E-mail: formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 Brussel
E-mail: contactpunt

Realized by means of Brussels UrbIS®©