Taxi-uitbaters

Ben je taxi-uitbater of wil je uitbater worden van een taxibedrijf?

Ontdek dan hier alle praktische informatie en de contactpunten waar je terechtkan voor de administratieve afhandeling.

Hoe word je taxi-uitbater?

Deze sector is onderworpen aan

Voor meer informatie aarzel niet om contact op te nemen met de Directie Taxi's van het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Wie kan u daarbij helpen?

Heb je een vraag of wens je meer informatie, neem dan contact op met de directie Taxi's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De loketten zijn open op:

 • maandag van 9 tot 12 uur
 • dinsdag van 9 tot 12 uur
 • woensdag heel de dag gesloten
 • donderdag van 9 tot 12 uur en van 13u30 tot 15u30
 • vrijdag van 9 tot 12 uur

Adres: CCN - Vooruitgangstraat 80/1 - 1035 Brussel

Of via T 0800 94 001

Lijst elektrische taxi exploitanten

Dienstverlening via de taxi-loketten van het Brussels Gewest

Betalingen aan de loketten van de Directie Taxi's zijn enkel mogelijk via bancontact, vergeet je bankkaart niet!

Beschrijving van de dienstverlening
Kost (eur)
 
 • Afleveren van een uittreksel van een administratieve beslissing inzake het bezoldigd vervoer van personen
5,00
 
 • Verstrekken van een duplicaat van dezelfde beslissing
20,00
 • Verstrekken van een identificatieplaatje
37,50
 • Verstrekken van een RESERVE-plaat
37,50
 • Verstrekken van een R-V-plaat
37,50
 • Aflevering van een nieuw identificatieplaatje naar aanleiding van de vernietiging, het verlies of de diefstal van de eerste plaat
100,00
 
 • Aflevering van een nieuwe reserveplaat of R-V-plaat naar aanleiding van de vernietiging, het verlies of de diefstal van de eerste plaat
100,00
 • Indiening van een aanvraag tot exploitatievergunning
75,00
 • Indiening van een aanvraag tot stopzetting
250,00
 • Indienig van een aanvraag gebaseerd op artikel 10
250,00
 • Indiening van een wijziging opgelegd door de reglementering
12,50
 • Betaling van administratieve beslissingen
10,00
 • Verstrekken van een duplicaat van de exploitatievergunning per voertuig
30,00
 


Formulieren

Diensten aan werkgevers (Actiris)

De Werkgeverslijn werd door Actiris gecreëerd om de bedrijven te helpen bij hun human resources management. Het gaat om een dienstverlening die afgestemd is op de klant en die :

 • helpt bij de functiebeschrijving voor een aanwerving,
 • de werkaanbiedingen opvolgt en informeert over tewerkstellingsmaatregelen en de financiële voordelen,
 • informeert over alles wat verband houdt met werkgelegenheid.

De consulenten van de Werkgeverslijn houden je op de hoogte van de mogelijkheden die ACTIRIS biedt en komen op afspraak ook een bezoekje brengen aan je onderneming.

Meer info : actiris.be

Beroepsorganisaties

Vereniging van de Brusselse Taxi's vzw
De Heer Constantin TSATSAKIS, Voorzitter
Victor Allardstraat 9
1180 Brussel
Gsm: 0475 49 25 26
 
Nationale Groepering van Taxibedrijven en van de bedrijven voor het verhuren van voertuigen vzw
De Heer Claude DELIRE, Voorzitter
Dobbelenberg - Metrologielaan 8
1130 Brussel
Tel: 02 245 11 77
Fax: 02 245 80 48
E-mail: Delire@taxisautolux.be
 
Beroepsvereniging van taxi- en taxibestelwagenexploitanten
De Heer BEN BRIK, Voorzitter
Vooruitgangstraat 425
1030 Brussel
Tel: 0475 64 20 24
Fax: 02 415 89 89
E-mail: b.brik@skynet.be
 
Nationale Federatie van onafhankelijke taxizaakvoerders vzw
De Heer Michel PETRE
Brandstoffenstraat 54-56
1190 Brussel
Tel: 02 349 49 49
Gsm: 0477 87 11 00
Fax: 02 349 49 00
E-mail: m.petre@taxis.be
 
Ingoboka-Taxi vzw
De Heer Cyriaque MBONANKIRA, Voorzitter
Violettestraat 17
9300 Aalst
Gsm: 0497 32 47 61
E-mail: ingobokataxi@yahoo.fr

Adviesraad

Beleidsplan ‘Taxi naar de toekomst’

Het beleidsplan 'Taxi naar de toekomst' vormt de leidraad voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het taxibeleid verder vorm te geven.

Meer info: zie rubriek De mobiliteit van morgen

Registratie van nieuwe taxi's voor PBM: instructies

De uitbater dient een afspraak te maken, uitsluitend via het adres controletaxis@sprb.brussels, met vermelding van de volgende gegevens: naam van de onderneming, merk van het voertuig, model, nummerplaat, nummer van het identificatieplaatje. De afspraak wordt bij voorkeur op donderdag vastgelegd (ochtend of namiddag). Elke aanvraag aan het loket zonder afspraak zal worden geweigerd. Opgelet, u dient reeds in het bezit te zijn van het PBM-voertuig voordat u een afspraak vastlegt, aangezien u het voertuig moet aanbieden vóór zijn registratie.

Herinnering: PBM-voertuigen moeten beantwoorden aan de eisen zoals bepaald in artikel 1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003.

Een nieuw voertuig dat niet beantwoordt aan de eisen zoals bepaald in het besluit = een voertuig dat niet wordt geregistreerd door de Directie Taxi's. 
Realized by means of Brussels UrbIS®©