Taxichauffeurs

Je bent taxichauffeur of wil taxichauffeur worden?

Dan vind je hier alles wat je moet weten over reglementering, opleiding, examens en diensten aangeboden door het Brussels Gewest.

Beroepstraject van de kandidaat-taxichauffeurs: nieuwe tests voor beroepsselectie

Op 27 maart 2017 organiseert de Directie Taxi's nieuwe selectietests. Die tests vertegenwoordigen de eerste stap in het beroepstraject van de kandidaat-taxichauffeur en vervangen de gedragstests die de MIVB sinds 2001 organiseert.
 
Het doel van de tests bestaat erin de kandidaten te selecteren op basis van de onderstaande competenties:
 • Flexibiliteit: snel met nieuwe oplossingen voor de dag komen en efficiënt blijven werken. Zich probleemloos aanpassen aan nieuwe of veranderende situaties en nieuwe taken.
 • Actief luisteren: luisteren naar en begrijpen wat de anderen te zeggen hebben, uitleg vragen indien het niet duidelijk is.
 • Vertrouwen: toewijding tonen ten aanzien van het werk en op een coherente wijze handelen. Op passende en respectvolle wijze omgaan met informatie, de
  collega's, de klanten...
 • Stressbestendigheid: goed blijven functioneren en efficiënt blijven werken wanneer de werklast hoog is of toeneemt, wanneer men te maken krijgt met weerstand of onvoorziene omstandigheden. Erin slagen zijn emoties onder controle te houden en vertrouwen blijven hebben in de eigen capaciteiten.
 • Inzet: zich volledig inzetten in het kader van zijn werk door steeds het beste van zichzelf te geven om de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren.
 • Eerbied, verdraagzaamheid en betrouwbaarheid: eerbied tonen voor andere ideeën, meningen en personen. De procedures en de structuur van de onderneming eerbiedigen. De gegeven instructies nauwgezet in acht nemen. Werken met discipline, overeenkomstig zijn principes en de verwachtingen van de onderneming, iedereen op eerlijke wijze behandelen, de vertrouwelijkheid en de verbintenissen in acht nemen, elke vorm van partijdigheid vermijden.
 • Een klantgerichte houding: de klant op passende wijze begeleiden en hem helpen een beslissing te nemen. De klant steeds op de voorgrond stellen door hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden en door constructieve contacten te onderhouden.
 • Ook motivatie en inzicht in de functie zijn belangrijke criteria.
 
Waaruit bestaan de tests? 4 stappen
 • Rekentest (test op pc): verificatie van de numerieke vaardigheden van de kandidaat aan de hand van elementaire berekeningen (optellen, aftrekken...) in verband met situaties die men beleeft met klanten aan boord van de taxi.
 • Situationele beoordelingstest (test op pc): situaties in verband met het beroep van taxichauffeur worden voorgelegd aan de kandidaat. Verschillende mogelijke reacties worden beschreven. Voor elke reactie wordt aan de kandidaat gevraagd te denken wat hij ervan vindt. Zo beoordeelt de kandidaat de verschillende reacties op een schaal van 1 tot 5.
 • Persoonlijkheidsvragenlijst (test op pc): de vragenlijst beoordeelt de relevante persoonlijkheidstrekken in de beroepscontext. Hij evalueert de zogenaamde "Big Five"-persoonlijkheidstrekken (emotionele stabiliteit, extraversie, opening, altruïsme, plichtsbewustzijn) evenals de persoonlijkheidstrek "professionalisme". Tevens worden vijf stijlen (team, leren en nadenken, werk, aandacht, emoties) beoordeeld.
 • Gesprek met een psycholoog: op basis van de resultaten bij de vorige tests probeert de psycholoog te bepalen of de kandidaat voldoet aan de bovenvermelde criteria.

Na afloop van deze proeven kan de kandidaat het traject voor toegang tot het beroep van taxichauffeur al dan niet voortzetten.

Concreet?
 • Alle selectietests vinden plaats in de lokalen van de Directie Taxi's (CCN –verdieping 1,5 – Vooruitgangstraat 80 – 1035 Brussel).
 • De inschrijvingen vinden plaats aan de loketten van de Directie Taxi's. Het bedrag van de inschrijving voor alle tests bedraagt 20 euro (Bancontact). De inschrijvingsvoorwaarden blijven ongewijzigd (leeftijd,
  strafblad enzovoort).
 • De rekentest duurt maximum 30 minuten.
 • De SBT (situationele beoordelingstest) duurt maximum 30 minuten.
 • De persoonlijkheidstest duurt gemiddeld 25 minuten; hij is niet beperkt in de tijd.
 • Het gesprek met de psycholoog duurt 45 minuten.
 • De eerste drie tests vinden na elkaar plaats tijdens eenzelfde voormiddag. Slaagt de kandidaat niet voor de eerste twee tests, dan neemt hij niet deel aan de persoonlijkheidstest. Hij mag zich later inschrijven voor een nieuwe sessie.
 • Het gesprek met de psycholoog vindt plaats op afspraak in de loop van dezelfde week. 

Wil je graag taxichauffeur worden?

Selectietests taxichauffeur: sta niet langer te wachten aan de loketten! Verlies geen tijd!

 1. 1. Stuur een mail met je gegevens, gsm-nummer en e-mailadres naar

gvandooren@gob.brussels

2. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op en laten je weten wanneer we een infosessie organiseren voor de Nederlandstalige kandidaten.

Meer info:

Regelgeving

Deze sector is onderworpen aan

Voor meer informatie aarzel niet om contact op te nemen met de Directie Taxi's van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Wie kan u daarbij helpen?

Heb je een vraag of wens je meer informatie, neem dan contact op met de directie Taxi's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De loketten zijn open op:

 • maandag van 9 tot 12 uur
 • dinsdag van 9 tot 12 uur
 • woensdag heel de dag gesloten
 • donderdag van 9 tot 12 uur en van 13u30 tot 15u30
 • vrijdag van 9 tot 12 uur

Adres: CCN - Vooruitgangstraat 80/1 - 1035 Brussel

T 0800 94 001 

kandidaat.chauffeurs@gob.brussels

Cursus ecologisch rijden

Eco-rijden is een opleiding ecologisch en spaarzaam autorijden, aangepast aan de huidige voertuigen. Het is eenvoudig aan te leren en heeft een grote impact op de verkeersveiligheid, het brandstofverbruik en het milieu.

Ecologisch rijden biedt tal van voordelen: minder brandstofverbruik, lagere onderhoudskosten, verlaagde uitstoot (CO2, fijn stof...), minder geluidsoverlast, minder stress, meer comfort. 

De directie Taxi's van Brussel Mobiliteit organiseert nu een cursus ecologisch rijden voor taxichauffeurs. Meer info: kandidaat.chauffeurs@gob.brussels

Het gebruik van busstroken en 'bijzondere overrijdbare beddingen'

Taxi's mogen in bepaalde gevallen gebruik maken van wegen die voor gewoon autoverkeer niet toegankelijk zijn.

De directie Taxi's van Brussel Mobiliteit heeft een handig document opgesteld met een overzicht van wat mag en wat niet mag. Daarnaast krijgen taxichauffeurs een aantal tips die hen moeten helpen wanneer ze busstroken en 'bijzondere overrijdbare beddingen' gebruiken.

Meer info: taxiservice@sprb.brussels

Taxiplan

Het beleidsplan 'Taxi naar de toekomst' vormt de leidraad voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het taxibeleid verder vorm te geven.

Meer info: zie rubriek De mobiliteit van morgen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Brussel Mobiliteit stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle taxichauffeurs in Brussel. Wil je deze graag ontvangen? Bezorg ons dan je emailadres. 
Realized by means of Brussels UrbIS®©