Wegeniswerken: typebestek

Het Typebestek (TB) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt de administratieve en technische bepalingen vast voor de uitvoering van wegenwerken en voor de inrichting van openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het eerste hoofdstuk (hoofdstuk A) behandelt de administratieve bepalingen, terwijl de technische bepalingen ondergebracht werden in de twaalf volgende hoofdstukken (hoofdstukken B tot M). Het laatste gedeelte tenslotte bevat de (type) beschrijvende opmetingsstaat.

Deze versie (TB 2015) is een herziening van TB 2011 (versie 2012). De administratieve bepalingen (hoofdstuk A) werden aangepast aan de nieuwe regelgeving op de overheidsopdrachten die op 1 juli 2013 in werking trad. Er werd ook rekening gehouden met de recente Brusselse regelgeving, zoals de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg en de Ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen  en haar uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014.

Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe administratieve bepalingen (hoofdstuk A), worden ook wijzigingen aan sommige technische hoofdstukken gepubliceerd. Het gaat om wijzigingen die het gevolg zijn van de evolutie van de Europese normen of van vormelijke wijzigingen. Download hier het overzicht van de betrokken paragrafen.

De versie die op deze pagina kan gedownload worden, is de enige beschikbare versie. Uit respect voor het milieu is er geen gedrukte versie van het TB 2015 beschikbaar.

Download het TB 2015

De integrale versie van het document kan je via onderstaande link downloaden.

Download: TB 2015 (1.330 pagina's, 15 MB)

Voor wie is dit document bestemd?

Het TB 2015 zal model staan voor de inrichtings- of herinrichtingswerkzaamheden die Brussel Mobiliteit uitvoert aan de gewestwegen en de gewestelijke openbare ruimte.

Het document kan ook als leidraad dienen voor werkzaamheden van de Brusselse pararegionale instellingen, gemeenten en Beliris.

Wie heeft het typebestek uitgewerkt?

Dit lijvige document is het resultaat van vele jaren werk. Het kwam tot stand dankzij de medewerking van tal van experts.

De projecten uit de technische hoofdstukken werden uitgewerkt door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), dat daarbij de hulp kreeg van werkgroepen bestaande uit leden van het OCW, vertegenwoordigers van de Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken en ambtenaren van Brussel Mobiliteit. Dit is meer bepaald het geval voor de technische wijzigingen in het TB 2015 in vergelijking met de vorige versie (TB 2011 versie 2012).

De administratieve bepalingen in TB 2011 (versie 2012) werden door Brussel Mobiliteit geactualiseerd na werkvergaderingen met vertegenwoordigers van de Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerkers. Op basis van dit werk en als gevolg van de nieuwe regelgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten die in 2013 in werking trad, werd het nieuwe administratieve deel (hoofdstuk A) van het TB 2015 helemaal herwerkt door een interdisciplinaire werkgroep binnen Brussel Mobiliteit om het aan te passen aan de huidige regelgeving.

Contact

Wens je meer informatie? contacteer dan:

Brussel Mobiliteit
mobiliteit@gob.brussels
T 0800 94 001
Realized by means of Brussels UrbIS®©