Uitzonderlijk vervoer

Nieuwe link naar WebTeuv:

 

Facturatie van uw vergunningen:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in voor de facturatie van de afgeleverde vergunningen uitzonderlijk vervoer en dit voor de 3 gewesten. Alle behandelde aanvragen worden gefactureerd in de maand nadat ze behandeld werden. Bijvoorbeeld: de aanvragen die behandeld worden van 1 tot en met 31 mei zullen gefactureerd worden in de loop van de maand juni. 

Let wel op dat u de structurele mededeling en het juiste bankrekeningnummer gebruikt ! Het rekeningnummer dat gebruikt wordt door de gewesten is verschillend van de facturen afkomstig uit de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Voor alle vragen omtrent uw factuur, kunt u contact opnemen met teuv@gob.brussels

Wat is uitzonderlijk vervoer?

Een uitzonderlijk voertuig is een auto, een aanhangwagen of een sleep die wegens zijn constructie of wegens zijn ondeelbare lading, de grenzen inzake massa of afmetingen overschrijdt vastgesteld in de Wegcode en het technisch reglement. Een vergunning is dan vereist.

 • Lengte enkelvoudig voertuig: 12 m
 • Lengte trekker + oplegger: 16,50 m
 • Lengte vrachtwagen + aanhangwagen: 18,75 m
 • Breedte: 2,55 m
 • Hoogte: 4,00 m
 • Massa: 44 T voor samenstellingen met 5 assen
 • Overstek achteraan: 3,00 m

Hoe een vergunning aanvragen ?

Een vergunning aanvragen kan op 2 manieren:

 • per aangetekende brief naar:

Brussel Mobiliteit
Directie Verkeersveiligheid
Uitzonderlijk Vervoer
Vooruitgangstraat 80 – Bus 1
1035 Brussel 

Hoe WebTeuv gebruiken?

Via WebTeuv kan je vergunningsaanvragen online beheren. Om toegang te krijgen tot WebTeuv, moet je eerst als 'online-aanvrager' ingeschreven worden. Gelieve daarvoor eenmalig het registratieformulier te vervolledigen en te versturen. Binnen de twee werkdagen wordt je toegang bevestigd op het e-mailadres dat je opgegeven hebt. Vanaf dan kunt je je aanmelden op WebTeuv en je vergunningsaanvraag online invullen en versturen.

Retributies

Begeleiding

Een particuliere begeleider moet gecertificeerd zijn.

Deze certificatie gebeurt door FOD Binnenlandse Zaken (Service Vigilis)

Politie: het contactadres om deze begeleiding aan te vragen is:

Technische massa's

Reiswegennetwerk

 • 5 km/u op autosnelwegen: begeleiding door een politiedienst om meerdere opeenvolgende bruggen over te rijden aan beperkte snelheid van 5 km/u op autosnelwegen of wegen met twee of meer rijstroken in elke richting, waar de maximum toegelaten snelheid hoger is dan 70 km/u. Meer info: nota aan aanvragers en gebruikers van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer.
 • Klasse 90: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info: Netwerk klasse 90
 • Klasse 120: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info: netwerk klasse 120
 • Kraan: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info: netwerk kraan
 • Autosnelwegen: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info: netwerk autosnelwegen
 • Belangrijke opmerkingen voor de netwerken (Klasse 90, 120 en kraan)

Wegenwerken

 • Brussel N8 Weststation: overschrijding trambrug aan het Weststation. Meer info: bericht 
 • Het verkeer in de Heyvaertstraat, tussen de Gosseliestraat en de Nijverheidskaai, deel gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, is verboden voor voertuigen waarvan de massa hoger is dan 3,5 ton. Datum publicatie: 15/3/2017  
 • Woluwelaan (R22): versmalde rijstroken tot 22/02/2018
 • Generaal Jacqueslaan, kant oneven nummers: verkeer op 1 rijstrook in beide richting tot september 2017
 • Ninoofsepoort, tussen de Anderlechtsepoort en de Vlaamsepoort tot eind 2017

Andere wegenwerken kan je terugvinden op onderstaande websites:

Contact

Brussel Mobiliteit
Directie Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel
Tel : +32 (0)800 94 001
Mail : teuv@gob.brussels

Service public de Wallonie
DG Routes et Bâtiments
Direction des Conceptions et des Calculs - Service Transport exceptionnel
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur
Tel : +32 (0)81 77 24 00
Mail: te@spw.wallonie.be
 

Vlaamse overheid
Agentschap Wegen en Verkeer
Afdeling Expertise Verkeer en Telematica - Team Zwaar Vervoer
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 553 78 47
Mail: zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be

Publicaties

Formulieren

Wetgeving

Realized by means of Brussels UrbIS®©