Actie 'Naar school zonder auto'

Dit jaar worden de scholen met een Schoolvervoerplan naar aanleiding van de Week van Vervoering voor de negende keer uitgenodigd om deel te nemen aan de actie 'Naar school/naar het werk zonder auto'.

Dit jaar nemen 91 scholen deel, waarvan een twintigtal gedurende de volledige week. Door een week lang een duurzaam verplaatsingsmiddel te testen, krijg je pas echt een goed beeld en een complete ervaring. Het begin van het nieuwe schooljaar is trouwens het ideale moment om goede gewoontes aan te nemen.

Volg ons op Facebook voor meer nieuws over de Schoolvervoerplannen en foto's van de acties tijdens de Week van de Mobiliteit: www.facebook.com/svp.pds

Principe

De deelnemende scholen nodigen hun leerlingen, ouders en personeelsleden uit om alternatieve vervoermiddelen uit te testen. Zo willen ze bepaalde verplaatsingsgewoontes veranderen en tot een duurzame mobiliteit komen waarbij te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of autodelen centraal staan.

In de meeste scholen krijgt duurzame mobiliteit extra aandacht tijdens de lessen, en dat de hele Week van Vervoering lang. Ook wordt de band met de ouders aangehaald: zij worden bedankt voor hun medewerking met een ontbijt, een mobiliteitstentoonstelling, een voorstelling...

Om de actie te steunen, biedt Brussel Mobiliteit campagnemateriaal (affiches, brieven, kaarten 'actieve modi', fluo hesjes...) aan.

Deze actie is een initiatief van Brussel Mobiliteit in een partnership met de MIVB, de NMBS, De Lijn, TEC Brabant-Wallon, Pro Velo, CyCLO, Villo!les Ateliers de la rue Voot, de Fietsersbond, Carpoolplaza en Leefmilieu Brussel

Balans van de actie

Het aantal scholen dat een vervoerplan uitwerkt en deelneemt aan de actie 'Naar school zonder auto' blijft stijgen.

In 2013 namen 50 scholen deel, in 2014 waren het er al 70, in 2015 80 en in 2016 zijn het er niet minder dan 91! De scholen organiseren allerlei activiteiten om leerlingen, ouders en leerkrachten aan te moedigen om verschillende alternatieve vervoerswijzen uit te proberen.

Zin om deel te nemen? Meer info nodig?

Contacteer Brussel Mobiliteit:

www.facebook.com/svp.pds

Realized by means of Brussels UrbIS®©