Opleidingen verkeersveiligheid

Elk jaar organiseert de cel Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit in samenwerking met het BIVV opleidingen verkeersveiligheid voor leerkrachten.

De opleiding heeft vooral aandacht voor risicogedrag van jongeren in het stadsverkeer.

Doelgroep

Er worden twee opleidingssessies georganiseerd. Er is een sessie voor leerkrachten uit het lager onderwijs en een sessie voor leerkrachten uit de 2de en 3de graad van het middelbaar onderwijs.

Beide opleidingen worden in het Nederlands en het Frans gegeven.

Alle leerkrachten uit alle scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen aan de opleidingen deelnemen.

Waarom een opleiding?

De opleiding wil leerkrachten vertrouwd maken met een onderwerp dat niet aan bod kwam tijdens hun basis- of voortgezette opleiding.

  • Voor de leerkrachten uit het lager onderwijs...

Kinderen aanleren zich veilig te verplaatsen in het verkeer is immers van levensbelang en al even belangrijk als ze leren lezen, rekenen, schrijven, zwemmen of gezond eten. Een kind dat zich veilig in het verkeer kan verplaatsen, wordt zelfstandiger en neemt op een verantwoorde manier deel aan het verkeer.

  • Voor de leerkrachten uit het middelbaar...

Jongeren aanleren zich voorzichtig in het verkeer te begeven maakt deel uit van de preventie van risico's die eigen zijn aan de adolescentie, zoals seksuele risico's of verslavingen. Een tiener die zich veilig leert te gedragen in het verkeer wordt autonomer, geeft blijk van burgerzin en neemt op een actieve manier deel aan het verkeer.

Werkwijze

  • Voor de leerkrachten uit het lager onderwijs...

Aan de hand van praktische oefeningen (voorbereiding van lessenreeksen met behulp van didactisch materiaal zoals posters en handboeken) krijgen de deelnemers informatie over de vaardigheden en de beperkingen van kinderen in het verkeer en worden er ook goede praktijkvoorbeelden belicht.

  • Voor de leerkrachten uit het middelbaar...

Er wordt algemene informatie aangeboden over de risico's die jongeren nemen in het verkeer: rijden onder invloed van alcohol of drugs, overdreven snelheid, zonder gordel rijden, bellen achter het stuur, MP3 beluisteren, door het rode licht rijden... Daarnaast zijn er praktische oefeningen: voorbereiden van lessen met aandacht voor het transversale karakter van verkeers- en mobiliteitseducatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van didactisch materiaal zoals posters, handboeken...

Praktische info en contactpersoon

De cel Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit organiseert deze opleidingen elk jaar tijdens de eerste maanden van het schooljaar in samenwerking met de cel Educatie van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid  (BIVV) .

De opleidingen zijn gratis vermits ze gefinancierd worden door Brussel Mobiliteit in het kader van haar activiteiten op vlak van educatie en sensibilisatie rond verkeersveiligheid.

De inschrijvingsperiode wordt op deze site aangekondigd en de scholen worden tijdig verwittigd per brief.

 

Contactpersoon

Brussel Mobiliteit
Directie Strategie - Cel Verkeersveiligheid
Maryam Kechiche - T 02 204 10 15 - mkechiche@mbhg.irisnet.be

Realized by means of Brussels UrbIS®©