Prediagnose schoolmobiliteit

Op 20 juni 2013 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidelijk te kennen gegeven dat ze de Brusselse scholen actief wil betrekken bij een betere mobiliteit in het gewest.

Concreet betekent dit dat een formulier voor ‘prediagnose’ ingevuld moet worden. Op basis daarvan worden de scholen aangemoedigd om een stap verder te zetten en een Schoolvervoerplan op te stellen.

Geldt dit ook voor mijn school?

Elke kleuter-, lagere en secundaire school, uit elk onderwijsnet en van elk onderwijstype, moet tegen 31 december 2016 een prediagnose opstellen. Dankzij die analyse kan je een beter beeld krijgen van de mobiliteitsknelpunten van je school.

Opgelet:

  • deze verplichting geldt niet voor scholen die al een Schoolvervoerplan (SVP) hebben. Wel moet je je diagnose en je actieplan om de 3 jaar bijwerken.
  • Telt je school meer dan 100 werknemers waardoor ze al verplicht is om een Bedrijfsvervoerplan op te stellen? Dan wordt de uiterlijke datum voor de prediagnose met een jaar verlengd (31 januari 2018). Je kunt dan via een gemeenschappelijk formulier aan de 2 verplichtingen tegelijk tegemoetkomen.

Wat wordt van mijn school verwacht?

Je moet om de 3 jaar het prediagnoseformulier invullen:

De formulieren moeten uiterlijk op 31 december 2016 ingestuurd zijn.

Brussel Mobiliteit biedt eveneens een enquêteformulier aan dat kan helpen bij het opstellen van de prediagnose:

Welke gegevens moeten verstrekt worden?

De prediagnose bevat:

  • de kenmerken van de school (aantal leerlingen, aantal personeelsleden, schooluren…)
  • een beschrijving van de bereikbaarheid van de school via verschillende verplaatsingswijzen
  • een analyse van de verplaatsingen van de leerlingen tussen hun woonplaats en de school en van de verplaatsingen in het kader van schoolactiviteiten
  • een analyse van mogelijke verbeteringen op het vlak van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid die binnen de school al doorgevoerd werden of nog beoogd worden

Wat kan mijn school doen voor een betere mobiliteit?

Nadat je de prediagnose opgesteld hebt, kan je indien gewenst, deelnemen aan de globale actie van de Schoolvervoerplannen – net zoals een derde van de Brusselse scholen dit vandaag al doet. Met de hulp van de verenigingen COREN en GoodPlanet Belgium analyseert je je situatie en werk je een actieplan uit.

Brussel Mobiliteit kan je dan helpen en ondersteuning geven voor acties zoals sensibilisering, een fietsenstalling, pedagogisch materiaal, promotie van het openbaar vervoer, opstarten van begeleide rijen te voet of per fiets, carpooling... Zo kan ook jouw school op lange termijn meewerken aan duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid!

Scholen met meer dan 100 werknemers

Scholen met meer dan 100 werknemers (referentiedatum 15/10) zijn zowel verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen als om de prediagnose voor schoolmobiliteit in te vullen.

Met het oog op een administratieve vereenvoudiging is hiervoor een gemeenschappelijk formulier beschikbaar. Het kan enkel online ingevuld worden en is binnenkort beschikbaar op irisbox.be.

Meer info:

Wetgeving

Wie contacteren?

Brussel Mobiliteit - Directie Beleid
Cel Sensibilisering
CCN - Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 BRUSSEL

0800 94 001 - mobiliteit@gob.brussels

Realized by means of Brussels UrbIS®©