Schoolvervoerplan

Een schoolvervoerplan (SVP) bestaat erin de maatregelen die een duurzaam beheer van het vervoer binnen een school bevorderen, te onderzoeken, uit te voeren en te evalueren.

Drie actieterreinen:

  • ouders en leerlingen sensibiliseren voor mobiliteit en verkeersveiligheid;
  • de weg naar school en de schoolomgeving veiliger en leefbaarder maken;
  • de verplaatsingsgewoonten veranderen.

Het gaat er dus niet alleen om de weg naar school en de schoolomgeving veiliger te maken, maar ook om de leerlingen autonomer te maken in hun verplaatsingen.

Welke scholen doen mee?

Alle kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht het schoolnet waartoe ze behoren, worden aangespoord om, met de steun van Brussel Mobiliteit, een eigen schoolvervoerplan uit te werken.

In 2016 waren reeds 264 scholen betrokken bij het project, goed voor meer dan een derde van alle leerlingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat houdt het in?

Heel eenvoudig! Na inschrijving bij Brussel Mobiliteit, doorloopt een schoolvervoerplan vier stappen:

  • de oprichting van een werkgroep
  • de analyse van de bestaande situatie rond de school
  • de ontwikkeling en invoering van een actieplan
  • de evaluatie

Deze vier stappen worden gedetailleerd beschreven in de presentatiemap die bezorgd wordt aan de deelnemende scholen. Daarin staan ook heel wat voorbeelden van mogelijke acties die kunnen worden ondernomen.

Meer info: zie presentatiemap

Welke steun krijgt de school ?

Naast de werkmiddelen die specifiek ontwikkeld werden om te helpen bij de opmaak van een SVP (documentatiemap, enquêteformulier, bereikbaarheidsfiche, woonplaatsenkaart...), kan ook een beroep gedaan worden op een medewerker van de vereniging  COREN  of GoodPlanet Belgium die actieve ondersteuning biedt tijdens het eerste jaar waarin het SVP toegepast wordt.

Bovendien krijg je als deelnemende school van Brussel Mobiliteit allerhande materiaal om de acties te ondersteunen (infovalven, fietsparking, hesjes...).

Ook worden alle deelnemende scholen jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan het Salon van de Schoolvervoerplannen om er hun ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

Je stapt dus niet alleen in het SVP-avontuur!

Hoe deelnemen?

De inschrijving voor het Schoolvervoerplan gebeurt via het prediagnoseformulier. Daarna neemt GoodPlanet Belgium contact op met de geïnteresseerde scholen voor een selectie.

Daarna wordt de selectie bevestigd en eind april wordt dan een infosessie georganiseerd waarbij de scholen een eerste keer de verenigingen ontmoeten die hen zullen bijstaan tijdens het eerste jaar na de start van het project. 

Meer weten

Wil je bijkomende inlichtingen?

Bij de Directie Beleid van Brussel Mobiliteit kan je terecht bij de volgende medewerkers:

 

Ook op Facebook.com/SVP.PDS

Nuttige links

GoodPlanet Belgium
goodplanet.be
 

COREN asbl
coren.be
 

BIVV
bivv.be

STIB - MIVB
mivb.be

AVCB - VSGB
www.vsgb.be

Realized by means of Brussels UrbIS®©