Voetgangersbrevet

In het kader van het Gewestelijk Verkeersveiligheidplan heeft Brussel Mobiliteit in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid een project gecreëerd dat specifiek op kinderen gericht is: het Voetgangersbrevet.

Het doel hiervan is om jonge kinderen verkeersveiligheidsvorming voor voetgangers aan te bieden.

Verplaatsingen te voet vergen specifieke vaardigheden en gedragingen. Als kinderen op het voetpad lopen of oversteken bij de woon-schoolverplaatsingen of tijdens schooluitstappen, brengen ze hun psychomotorische vaardigheden in de praktijk om aldus hun eigen veiligheid te garanderen.

Dit project nodigt de kinderen dus uit om de nuttige informatie over voetgangers en verkeer correct aan te leren zodat ze gepast kunnen reageren in reële situaties.

De pluspunten van het project

  • De gebruikte methodologie is gemakkelijk te volgen.
  • De documenten voor de leerkrachten zijn gebruiksklaar.
  • De kinderen kunnen eerst oefenen in een semi-reële omgeving en vervolgens in een reële situatie (de schoolstraat).
  • Na een evaluatie op de openbare weg krijgen de kinderen een brevet/attest zodat zij (en hun ouders) begrijpen wat hun bekwaamheidsniveau is.
  • Tijdens schooluitstappen leren de kinderen het gepaste gedrag dat nodig is voor hun eigen veiligheid.

Voor de leerkrachten

Verschillende tools en documenten zijn beschikbaar om de leerkrachten te helpen bij dit project.

Voor de schooldirecteurs

Voor de ouders

Een brochure is beschikbaar om de ouders te helpen bij dit project.

Meer info nodig?

Gelieve de cel verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit te contacteren: 02 204 10 15 
Realized by means of Brussels UrbIS®©